Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I 27 Kasım ’14 I 08 BURCU KÜTÜKÇÜOĞLU I Konut Ve Temsil Durumu I Kerem Meral

Burcu Kütükçüoğlu; modern konut kavramını, modernizm çerçevesinde konutun dönüşümünü incelediği konuşmasında, antik romadan başlarayak modernizimle beraber 1980’lere kadar gelen kronolojik bir bütünün detaylarını gösterdi. (*) Pliny’nin villasından Frank Lloyd Wright’ın […]

Yazıyı oku →

Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I YARIŞMALAR ÜZERİNE VE İZMİR OPERA BİNASI I Kerem Meral

//güncelleme _YARIŞMALAR Mimari yarışmalar; kentlerin, kasabaların ve binaların düzentasarlarının hazırlanmasında en iyi öneriyi elde edebilmek, kentbilimi, mekan biliminin gelişmesini ve bu alandaki uzmanların yetişmesini özendirmek amacıyla, yetkili kamu ve özel […]

Yazıyı oku →