İdeolojik Mimarlık

      İdeoloji, siyasal ya da toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükümetin, bir siyasi partinin, bir toplumsal sınıfın davranışlarına yön veren politik, hukuksal, bilimsel, felsefi, dinsel, ahlâki, estetik düşünceler bütünü olarak tanımlanır. ( url_1 ) Banu Uçak’ın, İTÜ Mimarlık yüksek lisans programı Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri dersi kapsamındaki […]

Yazıyı oku →