27 Kasım ’14 I 08 Burcu Kütükçüoğlu I “Tarihsel Süreçlerin Konut Mimarisi Tasarım Kriterleri Üzerinden Okunması” I Cansu Özkul

Konut mimarisi; tarihsel süreç bağlamında toplumların sosyolojik, kültürel ve ekonomik yapılanmalarının okunmasında oldukça verimli bir kaynak olarak ele alınabilir. Tarih öncesi mağara yerleşimlerinden, antik dönem konut yapılanmasına, rönesans dönemi konut […]

Yazıyı oku →

Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I Türkiye’de Mimarlık Ortamı ve Yarışmalar vol.2 I Cansu Özkul

Açılan mimari yarışmalar üzerinden yapılan okumalar; Türkiye’deki mimarlık ortamının dinamiklerini ve işleyişini, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren belirli zaman dilimleri bağlamında analiz edebilmek adına, oldukça fikir vericidir. Yarışmaların konusu, yeri, jürisi, […]

Yazıyı oku →

Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri I Türkiye’de Mimarlık Ortamı ve Yarışmalar I Cansu Özkul

Türkiye’deki mimarlık ortamının dinamiklerini ve işleyişini, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden itibaren belirli zaman dilimleri bağlamında analiz edebilmek adına, açılan yarışmalar üzerinden yapılan okumalar oldukça fikir vericidir. Yarışmaların konusu, yeri, jürisi, başarılı […]

Yazıyı oku →